Holmevatn - Svartevatnet runden

Ca. 12 km  -  3 timer. 990 - 1100 moh. Lett fjellterreng, noe myr og skog.

Merking:

Blå / hvit. Skilte med kjente navne.

Turbeskrivelse:

Start fra Fagerhøy: Gå ut av gardstunet og følg veien ca. 50 m opp til venstre. Stien starter ved hjørnet av gjerdet som omgir Fagerhøy. Følg gjerdet og de blå / hvite merkene. Stien går over myr ca 1 km før den kommer inn på god sti i tørrere område. Etter ca 2 km kommer dere til et stikryss, hvor det holdes til venstre. Stien til høyre er den dere kommer tilbake på etter denne rundturen. Fra stikrysset går stien gjennom fin bjørkeskog på god sti for så å krysse bekken ved Størrtjern. Heretter går dere svakt oppover langs bekken til dere kommer til Holmevann. Følg nordøstre side av vannet, hvor stien går i lett bjørkeskog og på fjell. Før Svartevannsbekken er det et vått parti. Deretter går det svakt oppover Svartevannsbekken som krysses to ganger, ( hvis ikke det er mulig å krysse bekken - gå opp langs bekken og stien kommen igjen etter et par 100 meter) etter 500 meter er dere ved Svartevann, hvor dere kommer til et merket stikryss. Her følges stien til høyre og kommer sammen med merket sti for ”Dynarunden” (blå+gul farge), svakt oppover og over Holmevannsnatten. Høyeste punkt på turen passeres på Holmevassnatten (1.102 moh). Flott utsikt til Skogshorn, Reinskarven og Hallingskarven. Deretter går turen ned gjennom bjørkeskog til stikryss - VÆR OBS HER, skilt mangler. Når dere er kommet ut av bjørkeskogen krysses en liten bekk, ca 100 m etter kommer stikrysses. Her skal dere gå til høyre, det er et stort frittstående furutre 10 meter fra krysset. Stien med blå og hvite merker følges til Langodden mott Fagerhøy. Over Langodden går stien i lett bjørkeskog med vann på begge sider. Bekk må krysses ute på Langodden. Videre går det gjennom bjørkeskog og ut på åpent område med god sti over myr. Ved nytt merket stikryss, er dere tilbake på stien som kommer fra Fagerhøy. Følg stien til venstre til Fagerhøy.

Rasteplasser:

Svartevann (halvveis) har to fine rasteplasser. En nede til høyre for stien - fint sted når det blåser eller litt opp til venstre, helt nede ved vannkanten - som er fin i vindstille vær.
Ved Langodden (3 /4 av veien) er det mange små plasser å sitte og betrakte de to vannene.
Vi anbefaler å medbring Nes Nordmark Kart 1:35000 Holmevassnatten

Holmevatn
Fiske lykke
 Kjede over vann
 Sti mot Holmevassnatten
 Utsikt fra Holmevassnatten
 
 

  
FAGERHØY ØNSKER GOD TUR